Hongkonger Aktivist Wong: “Skandalöseste Ära des Wahlbetrugs”

Hongkonger Aktivist Wong: “Skandalöseste Ära des Wahlbetrugs”

Hongkonger Aktivist Wong: “Skandalöseste Ära des Wahlbetrugs” | Leider nicht mehr anders zu erwarten.